Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Verkkokauppaamme koskevan tietosuojaselosteen löydät klikkaamalla tästä.

 

Alta löydät Pirkanmaan elokuvakeskus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste koskien sähköpostilistaamme.
Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Pirkanmaan elokuvakeskus, Kehräsaari B, 33200 Tampere. Y-tunnus: 0580240-8
Pirkanmaan elokuvakeskus, PL 432, 33100 Tampere
email: pek@elokuvakeskus.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jukka-Pekka Laakso, jukka-pekka.laakso@elokuvakeskus.fi, puh: 040-7038599

3. Rekisterin nimi
Pirkanmaan elokuvakeskuksen / Arthouse Cinema Niagaran sähköpostilista.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedottaa asiakkaita viikottain Niagaran ohjelmistosta ja tapahtumista.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi , sähköpostiosoite.

Asiakkaan tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakas haluaa vastaanottaa markkinointiviestejä lähettäjältä. Asiakas voi milloin tahansa perua tilauksen markkinointisähköpostin "lopeta viikkokirjeen tilaus" -linkkiä klikkaamalla, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pek@elokuvakeskus.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas voi rekisteröityä viikkokirjeen tilaajaksi seuraavilla tavoilla:
1. Täyttämällä "Tilaa viikkokirje" -lomakkeen Arthouse Cinema Niagaran verkkosivuilla.
2. Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pek@elokuvakeskus.fi ja ilmoittamalla haluavansa liittyä sähköpostilistalle.
3. Täyttämällä paperisen lomakkeen Arthouse Cinema Niagaran lipunmyynnissä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pirkanmaan elokuvakeskus ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Asiakasrekisteri sijaitsee Mailchimp-palvelussa. Mailchimp käsittelee tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Pirkanmaan elokuvakeskus säilyttää rekisterin sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä Mailchimp-palvelussa, johon vain Pirkanmaan elokuvakeskuksen toimistohenkilökunnalla on käyttöoikeudet. Mailchimp on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksia. Tarkempia tietoja Mailchimp-palvelun tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sähköpostitse osoitteeseen pek@elokuvakeskus.fi. Henkilö voi myös pyytää korjaamaan häntä koskevia tietoja tai poistamaan hänet sähköpostiosoitelistalta viikkokirjeessä olevan linkin kautta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sähköpostitse osoitteeseen pek@elokuvakeskus.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Näytä ostoskori